//De Helaasheid der Dingen' (Die Beschissenheit der Dinge)

(Netherlands/Belgium, 2009)

Director: Felix Van Groeningen

Producer: Dirk Impens

Responsibility: Sound FX Editor